Nieuws

Belangrijke informatie over de toekomst van ons pensioenfonds

Het Invista pensioenfonds denkt al langere tijd na over de toekomst en de mogelijkheden om het pensioenfonds op te heffen. In dat geval worden alle (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten op termijn overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Pensioenfonds Invista is een relatief klein pensioenfonds. Het bestuur vindt dat het voortbestaan van het pensioenfonds op de langere termijn niet in uw belang is. We zijn na een langer traject tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds (APF) de meest toekomstbestendige oplossing biedt. Een aantal kandidaten heeft op ons verzoek een offerte uitgebracht en op basis daarvan heeft het bestuur een keuze gemaakt. Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met het betreffende Algemeen Pensioenfonds, daarom maken we nu ook nog niet bekend om welk fonds het gaat.

Per brief bent u hierover geïnformeerd. In deze brief leest u meer over de achtergrond van dit besluit en wat dit voor u betekent. U vindt de brief ook terug op onze website.