Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt in derde kwartaal 2019: 110,9%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Stichting Pensioenfonds Invista heeft per 30 september 2019 een beleidsdekkingsgraad van 110,9%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om allerlei besluiten. Bijvoorbeeld of er een toeslag mag worden verleend. Maar ook of de pensioenen moeten worden verlaagd.

Wat betekent dit cijfer?

Stichting Pensioenfonds Invista moet minimaal een beleidsdekkingsgraad hebben van 104,1%. Op de lange termijn moet het fonds zelfs een beleidsdekkingsgraad hebben van zo’n 116,8%. Dat getal kan overigens wel schommelen en hangt onder andere af van de rentestand. In het jaarverslag wordt deze dekkingsgraad jaarlijks vastgesteld. Het pensioenfonds publiceert elk kwartaal de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad op deze website.

De huidige beleidsdekkingsgraad van 110,9% ligt onder de grens van 116,8%. Dat betekent dat er formeel nog steeds sprake is van een reservetekort. Daarom heeft ons fonds in het eerste kwartaal een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft dit herstelplan goedgekeurd.

Pensioenfonds Invista houdt op te bestaan. Daardoor lopen de lange termijnplannen van het fonds en het herstelplan naar verwachting per 1 januari 2020 al af.

Ontwikkelingen derde kwartaal

De rente is verder gedaald in het derde kwartaal. Dat is slecht nieuws voor pensioenfondsen. Ons fonds moet dan meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.

Onze beleggingen deden het wel goed in het derde kwartaal. Maar daarmee kan ons fonds nog altijd niet op tegen de lage rente. De actuele dekkingsgraad daalde van 110,7% (tweede kwartaal van 2019) naar 110,2% (derde kwartaal van 2019). De beleidsdekkingsgraad daalde van 112,1% (tweede kwartaal van 2019) naar 110,9% (derde kwartaal van 2019). De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Bron: Bestuur