Nieuws

Beleidsdekkingsgraad daalt in eerste kwartaal 2019: 112,8%

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Stichting Pensioenfonds Invista heeft per 31 maart 2019 een beleidsdekkingsgraad van 112,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om allerlei besluiten. Bijvoorbeeld of er een toeslag mag worden verleend. Maar ook of de pensioenen moeten worden verlaagd.

Wat betekent dit cijfer?

Stichting Pensioenfonds Invista moet minimaal een beleidsdekkingsgraad hebben van 104,0%. Op de lange termijn moet het fonds zelfs een beleidsdekkingsgraad hebben van zo’n 117,6%. Dat getal kan overigens wel schommelen en hangt onder andere af van de rentestand. In het jaarverslag wordt deze dekkingsgraad jaarlijks vastgesteld. Het pensioenfonds publiceert elk kwartaal de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad op deze website.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 december wordt gekeken of er een tekort is. In het nieuwsbericht over de dekkingsgraad van het vierde kwartaal van 2018 is te lezen dat de beleidsdekkingsgraad eind 2018 te laag was. Dat betekent dat er formeel nog steeds sprake is van een reservetekort. Daarom heeft ons fonds een nieuw herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.

Ontwikkelingen eerste kwartaal

De rente is gedaald in het eerste kwartaal. Dat is slecht nieuws voor pensioenfondsen. Ons fonds moet dan meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.

Onze beleggingen deden het wel goed in het eerste kwartaal. De actuele dekkingsgraad stijgt daardoor van 107,9% (vierde kwartaal van 2018) naar 111,3% (eerste kwartaal van 2019). Toch daalde onze beleidsdekkingsgraad van 113,6% (vierde kwartaal van 2018) naar 112,8% (eerste kwartaal van 2019). De beleidsdekkingsgraad is namelijk een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meer informatie

Bekijk de dekkingsgraad in deze grafiek. De grafiek wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Bron: Bestuur