Nieuws

Doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Op dit moment werken 180.000 Nederlanders door na hun AOW-leeftijd. Dat is bijna 3 keer zoveel als 15 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van het TNO en ROA.

Het gaat om:

  • mensen die het geld goed kunnen gebruiken, en
  • mensen die nog steeds voldoening halen uit hun werk, actief willen blijven en sociale contacten willen behouden.

Wilt u ook doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Houd rekening met deze 5 zaken

1. Uw pensioenopbouw bij het pensioenfonds stopt na uw 68ste

Uw AOW gaat in vanaf een bepaalde leeftijd. Uw AOW-leeftijd kunt u checken op de website van SVB. De pensioenrichtleeftijd van Pensioenfonds Invista is 68 jaar. Dat is later dan de AOW-leeftijd. Werkt u na de AOW-leeftijd door bij The LYCRA Company Nederland B.V.? Dan bouwt u over uw salaris bij ons fonds nog steeds pensioen op tot 68 jaar.

2. U kunt kiezen wanneer u uw pensioen van ons pensioenfonds wilt ontvangen

Uw AOW gaat in vanaf een bepaalde leeftijd. Die datum staat 5 jaar van tevoren vast. Of u dat nu wilt of niet: vanaf dat moment krijgt u AOW uitbetaald. De ingangsdatum van het aanvullende pensioen dat u opbouwt via uw werk staat niet vast. U kunt zelf kiezen vanaf wanneer u dat pensioen wilt ontvangen. Dat kan tegelijk zijn met uw AOW, maar ook eerder.

Lees meer hierover in uw Pensioen 1-2-3.

3. U krijgt minder lang loon doorbetaald als u ziek wordt

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ziek? Dan hebt u maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling. Vóór uw AOW-leeftijd is die termijn 2 jaar.

4. U ontvangt geen WW-uitkering als u wordt ontslagen

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ontslagen? Dan hebt u geen recht op een WW-uitkering of een transitievergoeding.

5. U betaalt minder belasting over uw salaris

Als AOW’er betaalt u minder belasting over uw salaris. U betaalt over de eerste pakweg € 20.000,- bijna de helft minder belasting (18,75% in plaats van 36,65%). Ook over salaris boven dat bedrag betaalt u minder belasting dan een werknemer die nog geen AOW ontvangt. Daardoor houdt u na uw AOW-leeftijd netto meer over van het salaris dan vóór uw AOW-leeftijd.
Werkt u door én ontvangt u pensioen van een pensioenfonds of verzekeraar? Dan betaalt u al snel te weinig belasting. Dit kunt u voorkomen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met ons fonds. Onze medewerkers helpen u graag.