Nieuws

INVISTA Polyester B.V. niet langer aan Pensioenfonds Invista verbonden

INVISTA Polyester B.V. heeft de uitvoeringsovereenkomst met ons pensioenfonds per 31 januari 2019 opgezegd. Dit houdt verband met de afsplitsing van Apparel & Advanced Textiles. Voor de werknemers van INVISTA Polyester betekent dit dat hun pensioenopbouw bij Pensioenfonds Invista vanaf 1 februari 2019 is gestopt. Het pensioen dat u tot en met 31 januari 2019 hebt opgebouwd, blijft bij ons pensioenfonds staan.

Werkt u bij INVISTA Polyester?

Dan bent u door uw werkgever al geïnformeerd over uw nieuwe pensioenregeling. De uitvoering van uw nieuwe regeling is ondergebracht bij een verzekeraar. Vanuit Pensioenfonds Invista ontvangt u in de komende maanden een eindoverzicht met uw pensioenaanspraken per 31 januari 2019.

Werkt u bij INVISTA (Nederland) B.V. (The LYCRA Company)?

Dan blijft u vooralsnog gewoon pensioen opbouwen via Pensioenfonds Invista. Bent u oud-deelnemer of pensioengerechtigd? Ook dan blijft uw pensioen gewoon bij Pensioenfonds Invista.

Toekomst Pensioenfonds Invista

Door het vertrek van INVISTA Polyster B.V. neemt het aantal actieve deelnemers die pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds wel flink af. Het bestuur acht de kans daardoor te klein om zelfstandig door te gaan en is er dan ook voorstander van om het fonds op termijn op te heffen. Om die reden gaat het fonds de toekomstplannen opnieuw in kaart brengen. Hierover is ook al gesproken met de directie van The LYCRA Company. Wij houden u uiteraard op de hoogte over de keuzes die worden gemaakt.

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.