Nieuws

Moet ons fonds de pensioenen verlagen in 2020?

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Voor alle duidelijkheid: ‘korting’ is hierbij niet positief bedoeld. In een winkel levert een korting geld op. Een korting van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. Wij spreken dan ook van een ‘verlaging’. Gelukkig is een verlaging van de pensioenen bij ons fonds op dit moment niet aan de orde.

De lage rente speelt alle pensioenfondsen parten. Als de rente laag is, moeten ze namelijk meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook onze dekkingsgraden (check deze grafiek) zijn de afgelopen tijd gedaald. Als de dekkingsgraden teveel dalen, is het zonder verlagingen niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden.

Gelukkig zitten onze dekkingsgraden boven de kritische grenzen. Een verlaging van de pensioenen is daarom bij ons fonds nu niet aan de orde.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: Bestuur