Nieuws

Pensioenfonds Invista houdt op te bestaan. Uw pensioen gaat over naar Stap Algemeen Pensioenfonds

Het bestuur van Pensioenfonds Invista heeft op 10 september 2019 een voorgenomen besluit genomen om het pensioenfonds op te heffen. Alle (opgebouwde) pensioenen zullen worden overgedragen naar Stap Algemeen Pensioenfonds.

Nog deze maand wordt daarom door Pensioenfonds Invista een aanvraag ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Pas na instemming van DNB kan de overgang in gang worden gezet. De gestreefde overgangsdatum is 31 december 2019. Vanaf dit moment eindigt ook de pensioenopbouw bij Pensioenfonds Invista.

Achtergrond

Eerder bent u al per brief geïnformeerd over de achtergrond van dit besluit en wat dit voor u betekent. Wij zorgen straks voor een zorgvuldige overdracht van uw (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten naar Stap Algemeen Pensioenfonds.

De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van Pensioenfonds Invista. Ook het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft een positief advies hierover uitgebracht.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dat kan via onze website. Wij zullen u ook per brief informeren als er meer bekend is. Hebt u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Invista? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.