Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog

Het bestuur van ons pensioenfonds heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2019 te verhogen (ook wel: toeslag of indexatie verlenen).

De verhoging geldt voor:

  • Werknemers, uw opgebouwde pensioen gaat met 0,41% omhoog.
  • Gepensioneerden, uw pensioen gaat met 0,35% omhoog.
  • Oud-werknemers, uw pensioen gaat met 0,35% omhoog.

Elk jaar een besluit

Het bestuur van ons pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen elk jaar te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat uw (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de algemene prijs- of loonstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Een verhoging is voorwaardelijk; u hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Alleen als er genoeg geld is

Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Dat is helaas voor de komende jaren niet zeker.

Voor werknemers geldt: Wij verwachten dat wij uw pensioen minder kunnen verhogen dan de gemiddelde CAO loonstijging bij INVISTA (Nederland) B.V. over de periode januari-januari van het afgelopen kalenderjaar. Daar staat tegenover dat wij niet verwachten uw pensioen te moeten verlagen. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Voor oud-werknemers en gepensioneerden geldt: Wij verwachten dat wij uw pensioen minder kunnen verhogen dan de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek, over de verstreken periode oktober–oktober. Daar staat tegenover dat wij niet verwachten uw pensioen te moeten verlagen. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van uw pensioen? Kijkt u dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde. Alle regels die ons fonds hanteert bij het bepalen van de pensioenverhoging vindt u in onze ABTN. Onze actuele financiële positie ziet u in deze grafiek.

Bron: Bestuur