Nieuws

De pensioenen blijven ongewijzigd per 1 januari

Het bestuur van ons pensioenfonds heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2020 niet te verhogen (ook wel: geen toeslag of geen indexatie te verlenen).

Dit geldt voor de pensioenen van:

  • werknemers
  • gepensioneerden en
  • oud-werknemers die na vertrek hun pensioen hebben laten staan bij ons fonds

Het bestuur van ons pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenen elk jaar te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat uw (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de algemene prijs- of loonstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Een verhoging is voorwaardelijk; u hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Besluit van het bestuur

De verhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Op basis van de beleidsdekkingsgraad van december 2019 was er slechts een beperkte ruimte voor toeslagverlening. Het zou gaan om een verhoging van hooguit 0,1%. Het bestuur heeft besloten om af te wijken van het huidige toeslagbeleid en geen toeslag te verlenen.

Achtergrond besluit

Dit besluit heeft vooral te maken met de huidige situatie van het fonds en het voornemen om de pensioenen over te dragen naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Op het moment dat deze overdracht plaatsvindt, wordt wel een eenmalige verhoging van de pensioenen verwacht. Dit komt omdat de dekkingsgraad van Pensioenfonds Invista momenteel hoger ligt dan de dekkingsgraad van Stap Algemeen Pensioenfonds. Mocht er op het moment van de definitieve opheffing van Pensioenfonds Invista sprake zijn van een vermogensoverschot, dan zal ook dit deel via een eenmalige verhoging aan de deelnemers worden toegekend.

Bron: Bestuur