Nieuws

Vertraging overdracht pensioenen naar Stap Algemeen Pensioenfonds

Eerder informeerden we u over het besluit van het bestuur van Pensioenfonds Invista om alle (opgebouwde) pensioenen over te dragen naar Stap Algemeen Pensioenfonds. Pensioenfonds Invista heeft dit verzoek ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Pas na instemming van DNB kan de overgang in gang worden gezet.

Vertraging

De gestreefde overgangsdatum was 31 december 2019. Omdat De Nederlandsche Bank nog een aantal aanvullende vragen heeft gesteld aan ons fonds, is deze streefdatum niet gehaald. Op dit moment is er dus nog geen akkoord van DNB voor de overdracht van de pensioenen. Er vindt druk overleg plaats om zo snel mogelijk de laatste vragen van DNB te beantwoorden. De nieuwe streefdatum is 1 maart 2020.

Wij houden u uiteraard op de hoogte en zullen u per brief informeren, zodra DNB akkoord is met ons besluit. Tot die tijd zal Pensioenfonds Invista zorgen voor uw pensioen en ook voor de uitbetaling van de pensioenen van de pensioengerechtigden.

Meer informatie

U vindt meer informatie over dit onderwerp op onze website.