Uw reglement

Reglement A

Pensioenreglement A is van toepassing op werknemers van de INVISTA (Nederland) B.V. vestigingen Dordrecht, Kerkrade en Rozenburg die reeds (aspirant) deelnemer waren in de tot 1 januari 2014 geldende pensioenregeling A en die zowel op 31 december 2013 als op 1 januari 2014 in dienst waren bij de werkgever. Ook voor werknemers die op of na 1 januari 2014 in dienst getreden zijn bij de INVISTA (Nederland) B.V. vestiging Kerkrade, geldt Pensioenreglement A.

Verder is pensioenreglement A vanaf 1 januari 2016 van toepassing op werknemers van INVISTA Polyester B.V. die zowel op 31 december 2005 als op 1 januari 2006 in dienst waren en die vanaf 1 januari 2016 pensioen opbouwen in deze regeling.

In Reglement A van de Stichting Pensioenfonds Invista is het volgende opgenomen:

U bouwt pensioen op tussen 21 jaar (toetredingsleeftijd pensioenreglement) en 68 jaar (norm- pensioenleeftijd). De pensioenregeling gaat (sinds 1 januari 2014) uit van pensionering op 68 jarige leeftijd. U heeft echter zelf de mogelijkheid om de pensioendatum te vervroegen, de eerst mogelijke datum is het bereiken van de 60-jarige leeftijd.

Wilt u alles precies nalezen, dan kan dat. Bij Documenten treft u diverse brochures aan en het volledige pensioenreglement.