Over het pensioenfonds

Algemeen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Stichting Pensioenfonds Invista en bestaat uit 6 personen. Zij werken net als u bij Invista (Nederland) B.V., INVISTA Polyester B.V. of hebben dat in het verleden gedaan. De drie werkgeversbestuursleden zijn door de werkgever voorgedragen, de twee werknemersbestuursleden door de gezamenlijke ondernemingsraden en het gepensioneerd bestuurslid door de gepensioneerden van het pensioenfonds. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur.

De Stichting Pensioenfonds Invista heeft geen deelnemersraad. De Stichting Pensioenfonds Invista kent wel een Verantwoordingsorgaan.

Nationale Nederlanden Investment Partners beheert het vermogen van het fonds. AZL doet de administratie en adviseert het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Invista. De actuariële advisering en certificering is uitbesteed aan Aon Consulting Nederland c.v.