Over het fonds

Beleggingen

Het vermogen van ons fonds wordt belegd. Ons fonds belegt onder meer in aandelen en obligaties.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende:

  • Producten, zoals aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties (= leningen)
  • Regio’s, zoals Europa, Azië en opkomende markten
  • Sectoren, zoals bijvoorbeeld financiële instellingen en consumentengoederen

Daarbij geldt de volgende beoogde strategische verdeling (in 2018):

  • aandelen (37,5%)
  • vastrentende waarden (60,7%)
  • overige beleggingen (1,1%)
  • liquide middelen (0,7%)

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat een vaste rente wordt ontvangen. De waarde van obligaties kan onder andere veranderen door veranderingen van de marktrente.

Bij aandelen gaat het anders. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt dan per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Het aandeel kan meer of minder waard worden.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen van ons fonds schommelde de afgelopen jaren rond de € 170 miljoen.

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst of verlies) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2018 bedroeg het rendement -1,0%. Het rendement over het jaar 2018 was dus negatief. Het jaar daarvoor was het rendement nog 1,9%.