Herstelplan

De financiële situatie van pensioenfondsen wordt nauwkeurig gevolgd. Onze financiële positie is al een tijdje niet goed genoeg. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Pensioenfonds Invista heeft daarom een herstelplan opgesteld. Zolang onze financiële positie onder het vereiste niveau ligt, moeten wij elk jaar ons herstelplan actualiseren. Het herstelplan voor 2019 is ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Te lage dekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten voldoende middelen hebben om de uitbetaling van de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst wordt in een percentage uitgedrukt: de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad is altijd een momentopname die door economische ontwikkelingen kan stijgen en dalen.

Ons fonds is verplicht om maandelijks de dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 melden pensioenfondsen ook hun zogenoemde beleidsdekkingsgraad aan DNB. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Aan het einde van 2018 was onze beleidsdekkingsgraad 113,6%. Onze beleidsdekkingsgraad ligt onder een belangrijke grens; hij is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 118,1%, zoals die per 31 december 2018 gold. Dat getal kan overigens wel schommelen en hangt onder andere af van de rentestand. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereist dekkingsgraad, heeft ons fonds te weinig reserves. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Herstelperiode

Om uit herstel te komen heeft het bestuur gekozen voor een hersteltermijn van 5 jaar. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van verschillende groepen. Zo houden we rekening met het feit dat gepensioneerden direct geraakt worden als de pensioenen worden verlaagd. Daarom is niet gekozen voor een kortere hersteltermijn, waarbij verlagen eerder aan de orde is. Voor de actieve en gewezen deelnemers is een langere hersteltermijn nadelig, want dan worden de tekorten vooruit geschoven. Daarom is voor de middenweg gekozen, namelijk een hersteltermijn van 5 jaar. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Wat merkt u van het herstelplan?

Op dit moment merkt u hier weinig van. Wij hoeven namelijk geen extra maatregelen te nemen om onze financiële situatie weer op peil te krijgen. Het herstel verloopt volgens de prognose.

Hoe nu verder?

Het herstelplan voor 2019 is ingediend bij DNB. Pas als zij akkoord zijn, is het herstelplan definitief. We houden u op de hoogte en informeren u uiteraard ook persoonlijk als de situatie daarom vraagt. Wilt u het complete herstelplan inzien? Dat kunt u opvragen via onze helpdesk.