Over het pensioenfonds

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan is een intern toezichtorgaan dat sinds 1 januari 2008 bestaat. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid gedurende een jaar. Daarnaast geeft het Verantwoordingsorgaan advies aan het bestuur over bijvoorbeeld het vaststellen en wijzigen van een vergoedingsregeling voor bestuurders. Ook de vorm, inrichting, samenstelling van het intern toezicht en het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure behoren tot de taken van het Verantwoordingsorgaan.

Leden Verantwoordingsorgaan:

  • P. Diepstraten (vertegenwoordiger gepensioneerden, secretaris)
  • H. van Kerkhoff (werknemersvertegenwoordiger)