Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Toekomst Pensioenfonds Invista

 • Waarom wordt Pensioenfonds Invista opgeheven?

  Pensioenfonds Invista is een relatief klein pensioenfonds. Het bestuur vindt dat het voortbestaan van het pensioenfonds op de langere termijn niet in uw belang is. Dat heeft een aantal redenen:
  • Door het vertrek van INVISTA Polyester B.V. per 1 februari 2019 is het aantal actieve deelnemers gehalveerd. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten per deelnemer;
  • De invulling van bestuurlijke functies is moeilijk door alle wettelijk eisen die aan bestuurders worden gesteld. Door het vertrek van INVISTA Polyester B.V. zijn twee bestuurders uit het bestuur getreden. Het huidige bestuur bestaat hierdoor niet meer uit zes bestuurders, maar uit vier bestuurders, waarvan er één bij afwezigheid wordt vervangen door een plaatsvervanger. Ook het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) is gehalveerd. De invulling van deze vrijgekomen zetels staat onder druk;
  • Nieuwe Europese wetgeving (IORP II) stelt aanvullende zwaardere eisen aan ons fonds.

 • Waarom is er gekozen voor het overdragen van de pensioenen aan een APF?

  Met de hulp van PriceWaterhouseCoopers (PwC) hebben we de toekomstbestendigheid van het fonds onderzocht. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden in de markt, waarbij we verschillende opties hebben afgewogen en vergeleken. Samen met The LYCRA Company Nederland B.V. hebben we een uitgebreide lijst van mogelijkheden opgesteld. We zijn tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds (APF) de meest toekomstbestendige oplossing biedt.

 • Wat is een APF?

  APF staat voor Algemeen Pensioenfonds. Een APF kan het pensioen uitvoeren van meerdere werkgevers tegelijk. Een APF werkt daarvoor met kringen. Dit worden collectiviteitkringen genoemd. In één collectiviteitkring kunnen meerdere werkgevers hun pensioenregeling onderbrengen (= multi-client kring). Een grotere werkgever kan ook een eigen kring inrichten (= single-client kring). Binnen deze kringen zijn deelnemers solidair met elkaar en delen ze bepaalde risico’s. De kringen onderling staan los van elkaar. Elke kring heeft een eigen dekkingsgraad, premiebeleid, indexatiebeleid en beleggingsbeleid.

 • Wat betekent dit voor mij?

  Het Invista pensioenfonds zal in de toekomst ophouden te bestaan. Wij zorgen straks voor een zorgvuldige overdracht van uw (opgebouwde) pensioenaanspraken en pensioenrechten naar Stap Algemeen Pensioenfonds. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Hebt u vragen over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Invista? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • Hoeveel AOW u gaat ontvangen van de overheid
  • Hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • Bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • Hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • Hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard, via lijfrente of een koopsompolis
  • de inhoud van uw pensioenregeling. Voor de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Invista kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel. Die informatie vindt u bij Nieuwsoverzicht. U kunt ook kijken op www.pensioenkijker.nl.
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

  Voor iedereen die in Nederland woont en nog niet met pensioen is. De informatie gaat over pensioengeld dat nog niet uitgekeerd wordt. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen inloggen als u een DigiD hebt.

 • Hoe log ik in op Mijnpensioenoverzicht.nl

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard.
  Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Ik ben met pensioen. Kan ik inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Invista. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het UPO. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw UPO met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen in de UPO's gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er in het UPO?

  In het UPO ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Invista. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het UPO van dit jaar, maar in het UPO van volgend jaar. Verder vindt u de volgende informatie terug in het UPO:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijg ik een UPO?

  Bent u deelnemer aan het fonds? Dan ontvangt u elk jaar een UPO van Stichting Pensioenfonds Invista. Bent u met pensioen? Dan ontvangt u elk jaar een UPO van Stichting Pensioenfonds Invista. Bent u geen deelnemer meer van Stichting Pensioenfonds Invista? Elk jaar is er online een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. Elke vijf jaar ontvangt u een UPO van dit pensioenfonds.

 • Waarom ontvang ik mijn UPO van AZL en niet van het pensioenfonds?

  AZL voert namens Stichting Pensioenfonds Invista de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw UPO van AZL ontvangt.

 • Ik ben mijn UPO kwijt. Hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

  Die kunt u in Mijnpensioencijfers vinden. Voor de aanvraag van een nieuwe papieren pensioenopgave kunt u contact opnemen met de helpdesk van AZL, telefoon (045) 576 3296.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Werknemer

 • Voor wie geldt de pensioenregeling?

  De pensioenregeling geldt voor u als u 21 jaar of ouder bent en in dienst van Invista (Nederland) B.V. of Invista Polyester B.V. Uw deelnemerschap eindigt bij pensionering, bij overlijden of bij beëindiging van het dienstverband. In artikel 2 van het pensioenreglement kunt u de voorwaarden voor deelnemerschap nalezen.

 • Wat is er voor mij geregeld bij Stichting Pensioenfonds Invista?

  Ouderdomspensioen
  Pensioen dat u ontvangt vanaf uw 68e.

  Partnerpensioen en wezenpensioen.
  De pensioenregeling biedt ook een financiële voorziening voor uw eventuele partner en kinderen die achterblijven als u overlijdt. Zij ontvangen maandelijks een bedrag.

  Arbeidsongeschiktheidspensioen.
  Indien u voor meer dan 80% arbeidsongeschikt raakt, voorziet de pensioenregeling in premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

 • Hoe bouw ik mijn ouderdomspensioen op?

  De pensioenregeling is erop gericht dat u in 40 deelnemersjaren een pensioen opbouwt dat inclusief uw AOW-uitkering 70% bedraagt van uw pensioengevend salaris.

  Middelloonregeling
  Uw pensioen is gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdiende. Het jaarlijkse ouderdomspensioen uit hoofde van de ploegentoeslag is de som van de opgebouwde ouderdomspensioenrechten. Per deelnemersjaar wordt 2% van de in dat jaar vastgestelde ploegentoeslag opgebouwd.

  Franchise en pensioengrondslag
  De franchise is dat deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U ontvangt straks immers ook AOW van de overheid. In 2019 bedraagt de franchise € 16.042,-. Over het deel van uw salaris boven de franchise bouwt u wel pensioen op. Dit is de pensioengrondslag.

 • Wanneer krijgt mijn partner partnerpensioen?

  Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een volledig partnerpensioen. Het maakt niet uit of u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Het doet er voor de pensioenregeling ook niet toe of u een partner heeft van het andere of hetzelfde geslacht. Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen ontvangt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aan deze regeling deelnemen. Naast het partnerpensioen kan uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Voor informatie over de precieze voorwaarden hiervoor kunt u, net als bij de AOW, terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?

  Het jaarlijkse partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. De partner ontvangt deze uitkeringen tot hij overlijdt. Let op: uw partner moet dit bedrag delen met eventuele ex-partners met wie u eerder gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner tot aan het bereiken van de 65 jarige leeftijd eventueel een Anw - uitkering.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Oud-werknemer

 • Wat is er voor mij geregeld bij Stichting Pensioenfonds Invista?

  Ouderdomspensioen
  Pensioen dat u ontvangt vanaf uw 68e.

  Partnerpensioen en wezenpensioen.
  De pensioenregeling biedt ook een financiële voorziening voor uw eventuele partner en kinderen die achterblijven als u overlijdt. Zij ontvangen maandelijks een bedrag.

 • Hoe bouwde ik mijn ouderdomspensioen op?

  De pensioenregeling is erop gericht dat u in 40 deelnemersjaren een pensioen opbouwt dat inclusief uw AOW-uitkering 70% bedraagt van uw pensioengevend salaris.

  Middelloonregeling
  Uw pensioen is gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdiende. Het jaarlijkse ouderdomspensioen uit hoofde van de ploegentoeslag is de som van de opgebouwde ouderdomspensioenrechten. Per deelnemersjaar wordt 2% van de in dat jaar vastgestelde ploegentoeslag opgebouwd.

  Franchise en pensioengrondslag
  De franchise is dat deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U ontvangt straks immers ook AOW van de overheid. In 2019 bedraagt de franchise € 16.042,-. Over het deel van uw salaris boven de franchise bouwt u wel pensioen op. Dit is de pensioengrondslag.

 • Wanneer krijgt mijn partner partnerpensioen?

  Als u overlijdt, heeft uw partner recht op een volledig partnerpensioen. Het maakt niet uit of u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Het doet er voor de pensioenregeling ook niet toe of u een partner heeft van het andere of hetzelfde geslacht. Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen ontvangt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aan deze regeling deelnemen. Naast het partnerpensioen kan uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Anw staat voor Algemene Nabestaandenwet. Voor informatie over de precieze voorwaarden hiervoor kunt u, net als bij de AOW, terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?

  Het jaarlijkse partnerpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. De partner ontvangt deze uitkeringen tot hij overlijdt. Let op: uw partner moet dit bedrag delen met eventuele ex-partners met wie u eerder gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner tot aan het bereiken van de 65 jarige leeftijd eventueel een Anw - uitkering.

 • Wij gaan scheiden. Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld?

  Als u kiest voor (standaard-)verdeling van de aanspraken op ouderdomspensioen, heeft uw partner recht op de helft van het tijdens de huwelijkse jaren opgebouwde ouderdomspensioen. Het pensioenfonds onderneemt pas actie als u het officiële formulier ’Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ indient bij het pensioenfonds. Het is belangrijk dat u dit formulier binnen twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding inlevert bij het pensioenfonds. Anders heeft het pensioenfonds géén rechtstreekse uitkeringsverplichting tegenover uw (ex-)partner. De handtekening van één van beide ex-partners is voldoende voor het in behandeling nemen van het verzoek. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan bij voorkeur schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Gepensioneerde

 • Wat is er voor mij geregeld bij de Stichting Pensioenfonds Invista?

  Ouderdomspensioen
  Pensioen dat u ontvangt vanaf uw 67e.

  Partnerpensioen en wezenpensioen.
  De pensioenregeling biedt ook een financiële voorziening voor uw eventuele partner en kinderen die achterblijven als u overlijdt. Zij ontvangen maandelijks een bedrag.

 • Kan ik voor mijn 67e stoppen met werken?

  VUT- en prepensioenregelingen zijn sinds 1 januari 2006 afgeschaft. U kunt er evenwel voor kiezen om uw ouderdomspensioen te vervroegen. Dit kunt u vanaf uw 60ste jaar laten ingaan.

 • Kan ik mijn pensioen afstemmen op mijn persoonlijke situatie?

  De regeling biedt u de mogelijkheid om uw pensioen af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. De volgende keuzes zijn mogelijk:

  • Variabele uitkeringshoogte van het ouderdomspensioen.
  • Vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.
  • Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen.
  • Partnerpensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 ruilen voor extra ouderdomspensioen.
 • Ik ga binnenkort met pensioen, wat moet ik doen?

  Uiterlijk 3 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen bij de Stichting Pensioenfonds Invista. En u kunt een aantal keuzes maken, waardoor u uw pensioen kunt aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Zie de vorige vraag.

 • Wanneer krijg ik mijn pensioen?

  Stichting Pensioenfonds Invista maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde? Dan is de betaling op de vrijdag ervoor. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

  Betaaldata 2019

  23 januari 23 april 23 juli 23 oktober
  22 februari 23 mei 23 augustus 22 november
  22 maart 21 juni 23 september 20 december

  Buitenlandse rekening
  Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Wij zorgen ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.