Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Invista. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het UPO. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw UPO met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen in de UPO's gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er in het UPO?

  In het UPO ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Invista. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het UPO van dit jaar, maar in het UPO van volgend jaar. Verder vindt u de volgende informatie terug in het UPO:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijg ik een UPO?

  Bent u deelnemer aan het fonds? Dan ontvangt u elk jaar een UPO van Stichting Pensioenfonds Invista. Bent u met pensioen? Dan ontvangt u elk jaar een UPO van Stichting Pensioenfonds Invista. Bent u geen deelnemer meer van Stichting Pensioenfonds Invista? Elk jaar is er online een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. Elke vijf jaar ontvangt u een UPO van dit pensioenfonds.

 • Waarom ontvang ik mijn UPO van AZL en niet van het pensioenfonds?

  AZL voert namens Stichting Pensioenfonds Invista de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw UPO van AZL ontvangt.

 • Ik ben mijn UPO kwijt. Hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

  Die kunt u in Mijnpensioencijfers vinden. Voor de aanvraag van een nieuwe papieren pensioenopgave kunt u contact opnemen met de helpdesk van AZL, telefoon (045) 576 3296.

 • De persoonlijke gegevens in mijn UPO kloppen niet, wat moet ik doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar dan komen deze wijzigingen in het UPO van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd, krijg ik nu een nieuw UPO?

  Nee, u ontvangt één keer per jaar een nieuw UPO. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het UPO dat u volgend jaar ontvangt.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd vaststaat als u nu tot uw pensioendatum pensioen op blijft bouwen bij Stichting Pensioenfonds Invista.

 • In welke termijnen worden de bedragen in het UPO uitgekeerd?

  De bedragen in het UPO zijn bruto bedragen per jaar. In principe betaalt Stichting Pensioenfonds Invista uw pensioen netto uit, net als u gewend bent bij uw salaris.

 • Hoe weet ik wat ik straks netto aan pensioen krijg?

  U ontvangt zes maanden voordat u met pensioen gaat een indicatie van Stichting Pensioenfonds Invista van wat u straks netto aan pensioen zult ontvangen.

 • Waarom staat de AOW niet in mijn UPO?

  De AOW staat niet vermeld in uw UPO omdat de hoogte van uw AOW-uitkering afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om of u tussen uw 15de en 65ste levensjaar in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Stichting Pensioenfonds Invista heeft hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de AOW-uitkeringen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW kijkt u op www.svb.nl.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw UPO.

 • Waarvoor dient de opgave van de factor A?

  Met de opgave van de waardeaangroei (factor A) bepaalt de deelnemer welke ruimte hij heeft om lijfrentepremies, die dienen ter compensatie van een pensioentekort, van het inkomen af te trekken.

 • Als er niets verandert, hoe ziet uw pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat u straks van ons aan pensioen krijgt als alles blijft, zoals het nu is. De kans daarop is heel klein. Dat zou betekenen dat er tussen nu en de pensioenrichtdatum van onze pensioenregeling niets verandert in uw werk of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting zien van hoeveel pensioen u straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat u daar ziet, is geen toezegging. Eind 2019 ziet u wat uw pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 ziet u deze scenario’s ook op uw UPO terug.

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

 • Hoeveel betaalt u voor uw pensioen?

  Uw werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op uw bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook. Vanaf 2019 staat ook informatie over uw pensioenpremie op het UPO. U ziet welk percentage u betaalt en welk percentage uw werkgever. Ook op deze website vindt u informatie over uw pensioenpremie.