Uw situatie verandert

Er verandert iets in uw privé-situatie of in uw werk. Zo'n verandering kan van grote invloed zijn op uw pensioen. Zorg ervoor dat u straks niet voor een verrassing komt te staan. Verdiep u goed in de situatie als zo'n verandering zich voor doet:

Privé

Werk

Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen In dienst
Kinderen krijgen Uit dienst
Scheiden, ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen Waardeoverdracht
Overlijden Deeltijdwerken
Huis kopen Met pensioen
  Vervroeging van het pensioen
  Deeltijdpensioen
  Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen
  Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen
  Variatie in pensioenuitkeringen
  Arbeidsongeschikt

Als u een vraag heeft over een verandering in uw werk- of privé-situatie, dan vindt u wellicht een antwoord onder 'Veelgestelde vragen'. Krijgt u hier geen antwoord op uw vraag, stel hem dan per e-mail via 'Contact'.